Fatmomakke kyrkstad

En magisk mötesplats i södra Lappland.

Fatmomakke Kyrkstad är den mest framträdande samiska kyrkstaden i landet. Platsen har haft, och har fortfarande en stor betydelse som en andlig och mångkulturell mötesplats i Norrlands inland, med kontinuitet från 1700-talet fram till idag. Kyrkstaden har även ett stort symbolvärde och stor betydelse för den samiska traditionen, dvs. det immateriella samiska kulturarvet.

De ädsta byggnaderna i Fatmomakke är från slutet av 1700 -talet även om det flesta byggnaderna är från 1800- och 1900- talet. Det finns även spår från äldre byggnader som idag är skyddade. Fatmomakke består av kåtor, stugor, bodar och kyrka. De centrala byggnaderna i kyrkstaden är den ståtliga vita kyrkan, den öppna kyrkstugan och frälsningsarméns börnekåta. 

Idag är Fatmomakke skyddad som kulturpark men det kan ändå vara bra att de flesta kåtorna och stugorna är privata och används under helger och högtider - Visa respekt.

Fatmomakke Kyrkstad finns längs med Vildmarksvägen bredvid Marsfjällen och Kutlsjön. Det är enkelt att ta sig till Fatmomakke med bil. Från parkeringen går det en lätt promenad på några hundra meter över gångbron in till kyrkstaden.

I fatmamakke finns sommartid stugor attt hyra, en kiosk och ett kafe. Fatmomakke är dessutom ett bra utgångsläge för vandring vidare in i Marsliden. 

Relaterade artiklar