Visit Västerbotten

Rekordmånga deltog vid turismkonferensen i Lycksele

Rekordmånga deltog vid turismkonferensen i Lycksele

På konferensen 8-9 oktober deltog kring 130 personer från besöksnäringen, politiken och offentlig sektor. Konferensens första dag arrangerades i samarbete med de nationella aktörerna Arena för tillväxt, Visita, Svensk Handel, Visit Sweden, Svensk...

Läs mer »

Marknadsgruppen fick långväga besök

Marknadsgruppen fick långväga besök

Den 9-10 november fick VästerbottensTurism besök av marknadsgruppen som består av företrädare från Västerbottens fem destinationer. Gruppen är sammansatt för att tillsammans finna vägar för att gemensamt marknadsföra Västerbottens...

Läs mer »

Sveriges Konung med engagemang för Östersjölaxen

Sveriges Konung med engagemang för Östersjölaxen

Stiftelsen för Östersjölaxen arrangerade den 21 september en kunskaps- och nätverkskväll på Berns salonger i Stockholm där Västerbottensturism närvarade. Deltog gjorde även Hans Majestät Konungen med anledning av sitt engagemang för...

Läs mer »