Region Västerbotten Turism

Välkommen till vår portal för kunskap. Portalens syfte är att ni som jobbar direkt eller indirekt med besöksnäringen samt andra intressenter ska hitta relevant kunskap som ni kan ha nytta av. Här nedan finner ni aktuella temaområden.