Kontakta oss

Region Västerbotten turism är länets regionala turistorganisation och en del av Regionförbundet i Västerbottens län – Region Västerbotten. Vårt uppdrag är att verka för en hållbar tillväxt av besöksnäringen i Västerbottens län och marknadsför länet via varumärket Visit Västerbotten in Lapland.

Region Västerbotten Turisms uppdrag är att verka för en hållbar tillväxt av besöksnäringen i Västerbottens län. En hållbar besöksnäring definieras som en näring som med uthållig lönsamhet levererar upplevelser som motsvarar eller överträffar gästens förväntningar och som ger samhället ett mervärde utan att äventyra de gemensamma resurserna för kommande generationer.

Vår vision – vart vill vi?

År 2020 är Västerbotten en av Sveriges främsta destinationer när det gäller hållbar naturturism vilket även bidrar till att lyfta Sverige som attraktiv destination.

Vårt övergripande mål för arbetet fram till 2020 är att etablera en strategisk samverkan i besöksnäringsfrågor i Västerbotten som ska bidra till:

  1. att skapa förutsättningar för hållbar destinations- och produktutveckling i besöksnäringen,
  2. att skapa förutsättningar för hållbar tillgänglighet till, från och inom besöksmål och destinationer,
att stärka den västerbottniska besöksnäringens nationella och internationella konkurrenskraft.

 

Kontakta oss

 

Annika Sandström
Länsturistchef
Mobil:070-550 16 08
annika.sandstrom@regionvasterbotten.se

 

Andrew Sutherland
Turismstrateg
Mobil: 070-570 57 35
andrew.sutherland@regionvasterbotten.se

 

Kajsa Åberg
Turismstrateg
Mobil: 070-570 57 39
kajsa.aberg@regionvasterbotten.se

 

Amanda Brännström
Turismstrateg
Mobil: 070-544 57 33
amanda.brannstrom@regionvasterbotten.se


Dan Jonasson

Projektledare AC Hållbar Export
Mobil:070-366 33 30
dan.jonasson@regionvasterbotten.se

 

Janne Wiktorsson
Projektledare Västerbotten Experience Center
Mobil:070-594 57 57
janne.wiktorsson@regionvasterbotten.se