Ledutvecklingsstrategi för Västerbotten

Västerbottens regionala ledutvecklingsstrategi ska fungera som en vägledning för samtliga destinationer i regionen som arbetar med ledutveckling. Strategin har ett tydligt avstamp i de olika strategier som berör utveckling av besöksnäring kopplat till lederna på lokal och regional nivå.

Arbetsprocess, aktiviteter och tidsplan