Marknader och marknadsarbete

Region Västerbotten Turism jobbar strategiskt och målmedvetet tillsammans med partners på prioriterade marknader. I dagsläget prioriteras Nederländerna (Belgien) samt Tyskspråkig marknad. Här hittar du information om vårt samarbete med Visit Sweden och information om våra prioriterade marknader. Närmarknader prioriteras och bearbetas av destinationsbolag och företag.

Internationella marknader