Marknader och marknadsinsatser

Region Västerbotten Turism jobbar strategiskt och målmedvetet tillsammans med partners på prioriterade marknader. I dagsläget prioriteras Nederländerna (Belgien) samt Tyskspråkig marknad. Här hittar du information om dessa marknader, våra insatser och planer. Närmarknader prioriteras och bearbetas av destinationsbolag och företag.

Internationella marknader