Åtta filmer om åtta årstider

Samisk kultur via olika konstuttryck, återspeglade genom de åtta samiska årstiderna.

I två år arbetade filmaren Oskar Östergren, inför Kulturhuvudstadsåret Umeå2014, på åtta kortfilmer - en för varje samisk årstid.

Projektet "8 årstider - 8 filmer" startade i februari 2012, då kulturföreningen Hijven i Tärnaby fick resurser från Umeå2014 för att genomföra en förstudie. Målet med kortfilmerna var att informera om samisk kultur via olika konstuttryck, återspeglade genom de åtta samiska årstiderna.

Nytänkare porträtteras

Totalt porträtteras fyra kvinnor och fyra män i filmerna - var och en är nytänkare inom sin konstform ur ett samiskt perspektiv. Naturen är en viktig inspirationskälla och förhoppningen har hela tiden varit att filmerna ska fungera som en brygga till Europa - där intresset för det nordliga urfolket är stort.
    Syftet med kortfilmerna är att förmedla kunskaper om traditionellt och modernt samiskt liv och den känsla som samernas åtta årstider representerar. I centrum står samiska konstuttryck som jojk, dans, måleri, animation, slöjd, design etc.

De 8 årstiderna och dess konstnärer är:
Daelvie (Vin­ter): Monica Ed­mond­son, glas­konst
Gïjre-daelvie (Vår­vin­ter): So­fia Jannok, mu­sik
Gïjre (Vår): Ola Stin­ner­bom, scen­konst
Gïjre-giesie (Vårsommar): Oliver Is­ra­els­son, slöjd
Giesie (Som­mar): An­ders Sun­na, bil­dkonst
Tjaktje-giesie (Höst­som­mar): Lena Sten­berg, foto/in­stal­la­tion
Tjaktje (Höst): Lena Lun­din Skott, slöjd
Tjaktje-daelvie (Höst­vin­ter): To­mas Col­bengt­son, gra­fik/glas­konst

Se de åtta kortfilmerna här

Relaterade artiklar