Av människor • för människor • för en hållbar framtid

Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur. Vindelälvsdalen är ett fantastiskt område med massor av möjligheter. Det har stora natur- och kulturvärden, och sedan länge finns här ett omfattande lokalt och regionalt engagemang och ett levande närings- och föreningsliv.

Biosfärkandidatur
I Vindelälvsdalen pågår ett arbete för att bilda ett biosfärområde inom FN-organet Unescos Biosfärprogram. Biosfärområden är modellområden i världen där samverkan pågår för att utveckla hållbara lösningar för framtiden, såväl ekonomiska som ekologiska och sociala. Både för oss som lever nu och för kommande generationer. Området heter Vindelälven-Juhtatdahka och sträcker sig ända från fjällvärlden i väst till kusten i öst. En utmärkelse till biosfärområde från Unesco skulle innebära ett internationellt erkännande av alla goda insatser som redan har gjorts i området, som pågår nu och som kommer att genomföras i framtiden. Idag finns det 5 etablerade och 2 kandiderande biosfärområden i Sverige och närmare 700 i världen som tillsammans bildar världsnätverket World Network of Biosphere Reserves.

                                                 

                                                            Biosfärprogrammet - Man and the Biosphere Programme

 

Inspirerande - inte reglerande Biosfärområden innebär inga nya restriktioner eller begränsningar. Genom nya eller förbättrade samarbeten mellan olika människor, organisationer och aktörer kan vi hjälpas åt att stärka områdets ekonomiska, sociala och ekologiska bärkraft. Att tillsammans stödja, bevara och utveckla den rika och unika naturen, kulturen och livsstilen i Vindelälven-Juhtatdahka så alla kan leva, uppleva och må bra i såväl stad som i landsbygd, idag och i framtiden. Det är i utvecklingsområdet vi kan göra skillnad!

Entreprenörskap och adrenalinpåslag Foto: Forsknäckarna/Lappland Outdoors Adventure

Stark företagaranda Det finns ett starkt entreprenörskap i området med ett stort antal företagare inom bland annat skogssektorn. Företagen, stora som små, driver utvecklingen framåt. Här finns världsledande teknikföretag som ingår i det rikskända Skogstekniska klustret med sitt centrum i Vindeln. Det finns en mängd entreprenörer längs älven från branscher som IT, besöksnäringen, tjänsteföretag och butiker förutom näringar som traditionellt brukar förknippas med området, som skogsbruk och träförädling, jordbruk, rennäring. Företagandet i området är en viktig källa till arbetstillfällen, skatteintäkter, upplevelser och service. En utmärkelse till biosfärområde skulle bidra till ökad inflyttning och företagande.

Vindelälven då och nu Genom området rinner den outbyggda nationalälven likt en aldrig sinande livsnerv. Historiskt sett har älven fyllt en viktig funktion som transport/flyttled för människor, timmer och renar, men även som en källa till mat och rekreation. Under 1960-talet fanns det långt gångna planer att bygga ut Vindelälven för vattenkraft. Det ledde till stora protester som omfattade lokala krafter, artister, forskare och politiker från hela Sverige. Bland annat skrev Evert Taube ett telegram till statsminister Tage Erlander där han skriver : -om detta får ske då ska djävulen och inte jag vara svensk. Då flyr jag från detta land för att aldrig hit återkomma vare sig levande eller död. Evert Taube inspirerades då till att skriva den välkända visan Änglamark. Under tidigt 1970-tal skyddades Vindelälven i lag från att byggas ut och 1993 utsågs Vindelälven till nationalälv av Sveriges riksdag, tillsammans med Torneälven, Kalixälven och Piteälven. Den frusna älven används fortfarande som flyttled av samerna, Sveriges urbefolkning. Älven är en av de längsta obrutna flyttlederna för boskap som man känner till i världen. Juhtatdahka betyder just flyttled på umesamiska.

Juhtatdahka betyder flyttled på umesamiska Foto: Grahame Soden

Än i dag har älven stor betydelse för bland annat befolkningen, friluftslivet, besöksnäringen och attraktiviteten. Älven med dess stränder används till allt från fiske och forsränning, betesmarker och lantbruk, forskning och utbildning och allt där emellan. Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur vill vara en plattform för nya samverkansformer och win-winlösningar, en katalysator för hållbara utvecklingsprojekt, en neutral samtalspartner och en spridare av goda exempel i och för hela området. Visst hänger ni med på resan?

Övriga biosfärområden i Sverige Kristianstads Vattenrike 2005, Vänerskärgården med Kinnekulle 2010, Älvlandskapet Nedre Dalälven 2011, Blekinge Arkipelag 2011, Östra Vätterbranterna 2012, Voxnadalen kandidatur

Relaterade artiklar