Om Visit Västerbotten – Region Västerbotten Turism

Region Västerbotten Turism (RVT) är länets regionala turismorganisation vars uppdrag är att verka för en hållbar utveckling av besöksnäringen i Västerbottens län.

Med webbsidan Visit Västerbotten erbjuder Region Västerbotten Turism inspiration om Västerbottens län som besöksmål. 
För frågor om besöksmål, bokning eller kontaktuppgifter till besöksföretag, se Västerbottens destinationer

Region Västerbotten Turism (RVT) är länets regionala turismorganisation och en del av Region Västerbotten. RVTs uppdrag är att verka för en hållbar utveckling av besöksnäringen i Västerbottens län.

En hållbar besöksnäring definieras som en näring som med uthållig lönsamhet levererar upplevelser som motsvarar eller överträffar gästens förväntningar och som ger samhället ett mervärde utan att äventyra de gemensamma resurserna för kommande generationer.

Vår roll som regional turismorganisation är att vara rådgivare, nätverksbyggare och branschföreträdare. Vårt arbete utgår från Västerbottens regionala utvecklingsstrategi som harmonierar med de lokala destinationsorganisationerna, med Visit Swedens arbete och med den nationella strategin för besöksnäringen: Vision 2020.

Välkommen till Västerbotten! 

Karta över Västerbotten

Västerbottens län är Sveriges näst största län med en yta om 55 000 km2. Inom länet ryms landskapen Västerbotten och södra delen av Lappland. Västerbottens län ingår i Sàpmi som utgör historisk och nutida hemvist för samer med deras näringar och kultur. Regionen sträcker sig från fjällen i väster till kusten i öster Länet har fem växtzoner, skiftande landskap och skillnader i terräng och topografi.

För frågor om respektive besöksmål se länets destinationer

För frågor om Region Västerbotten Turism kontakta info@visitvasterbotten.se.

Mer information