Bjuröklubb

Ett naturreservat med fascinerande historia.

Bjuröklubb är ett vackert naturreservat med en lång historia. Under bronsåldern fanns här tillfälliga bosättningar och vid mitten av 1850-talet fiskade hela 52 båtlag från Bjuröklubb.

Fram till 1940-talet fanns ett samhälle med fiskare, lots-, fyr- och tullpersonal, kapell, skola och butik. I dag är Bjuröklubb ett naturreservat av riksintresse och ett bra exempel på Västerbottenskustens säregna natur och kultur, med allt från hällmarker och klapperstensstränder till stora, inbjudande sanddyner. Inom naturreservatet finns flera promenadstigar och en arkeologistig. På Bjuröklubbs klippkrön står fyren, i originalskick från 1859. En 250 meter lång ramp leder fram till fyren. Fyren kan hyras året om för arrangemang och övernattning. Anpassat för besökare med rörelsehinder.

» Bjuröklubbs webbsida

Mer information

Bjuröklubb