Region Västerbotten Turism

Välkommen du som jobbar inom besöksnäringen i Västerbotten. Här kan du som jobbar direkt eller indirekt med besöksnäringen hitta relevant kunskap som ni kan ha nytta av. Här nedan finner ni aktuella temaområden.