Projektbeskrivning

Här kan du läsa en kortfattad version av projektbeskrivningen till Det digitala steget. Arbetsmodell, mål, aktiviteter, målgrupp och organisation. Projektbeskrivningen i sin helhet finns längst ned i texten på sidan.

Arbetsmodell

Ta fram en handlingsplan för destinationen och för besöksnäringsföretagen. Företagsbesök och coachning fysiskt eller digitalt av projektpersonal och av externa konsulter. Erbjuda workshops om t ex att lära sig mer om bokningssajter, lära sig hur man kommunicerar trovärdigt och effektivt, bildhantering och regler kring detta, ta fram manualer och hjälpmedel, hur man når internationella gäster och hur man syns på utländska sidor. Fokus är att hjälpa besöksnäringsföretag och destinationer att ta kontrollen över sin digitala närvaro.

Mål och aktiviteter

Det övergripande målet är att företag inom projektgeografin är väl insatta i den digitala utvecklingen, har god kunskap om sin digitala närvaro och att det finns digitala coacher på destinationsnivå.

Projektmål

100 företag har en handlingsplan

100 företag har fått coachning och support (digital affärsutvecklingsprocess)

4 samarbetspartners och regional part har en handlingsplan

Fler bokningsbara produkter säljs via relevanta kanaler även internationellt

Lönsamheten för deltagande företag ökar genom ökad försäljning

Delmål

Små och medelstora företag inom besöksnäringen i Västerbotten har god kunskap om den digitala utvecklingen.

Små och medelstora företag inom besöksnäringen i Västerbotten har verktyg för att kunna hantera sin egen digitala utveckling.

Små och medelstora företag inom besöksnäringen i Västerbotten har tillgång till support och coachning inom det digitala området för att långsiktigt kunna vara digitalt mogna.

Aktiviteter

Ta fram en digital handlingsplan för destinationen och för företagen.

Företagsbesök och coachning digitalt av externa konsulter.

Verka för en långsiktig resurs inom digitalisering för besöksnäringen i Västerbotten.

Hålla workshops/utbilda företagare inom:

  • Att lära sig mer om bokningssajter
  • Att lära sig hur man kommunicerar på trovärdigt effektivt sätt
  • Att lära sig bildhantering och regler kring detta
  • Att få hjälp att ta fram manualer och hjälpmedel
  • Att få ökad kunskap om hur man når internationella gäster och hur man syns på utländska sidor
  • Att ta kontrollen över sin digitala närvaro

Exempel på tjänster som projektet kan erbjuda genom de digitala konsulterna är att bygga kunskap och kännedom om följande områden och verktyg:

· Analytics (webbanalys)

· Ekosystem för sociala medier (Tripadvisor och dess motsvarigheter på utvalda marknader, Facebook, Instagram och Snapchat)

· Influencer Marketing

· Digital Marketing som inkluderar SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing) samt Programmatic

· Content Markting

· CRM (Customer Relationship Management)

· OTA:er (Online Travel Agencies)

 

Projektets målgrupp

Primär målgrupp är regionens små och medelstora turismföretag.

Projektet genomförs tillsammans med regionens destinationsorganisationer Gold of Lapland, Visit Hemavan Tärnaby, Visit Umeå, Vilhelmina kommun och Dorotea kommun.

 Projektorganisation

En aktiv ägare – Region Västerbotten Turism. RV Turism är regional turismorganisation och har det totala strategiska utvecklingsansvaret i länet. Projektet är ett samverkansprojekt så de ingående parterna (destinationsorganisationerna) är engagerade i utvecklingsprocessen och hanterar sin egen medfinansiering. De har ansvaret för den lokala resursen som ska verka som digital coach i sin destinations område och Region Västerbotten Turism ansvarar för den samordnande resursen som fungerar som koordinator. Projektledare Annelie Persson.

 

 Projektbeskrivning Det digitala steget PDF

Mer information