Hållbar besöksnäring

För att kunna konkurrera globalt med produkter av hög kvalitet måste turismföretag och destinationer veta vad gästen behöver för att vilja komma hit och för att uppskatta Västerbotten. Det behövs kunskap om export, upplevelsevärde och tematisk produktutveckling, men även kunskap om hållbarhet och reseförutsättningar. Med metoder som till exempel Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kan vi som regional organisation fortsätta hitta verktyg och skapa förutsättningar för en ökad kvalitet och hållbar tillväxt inom Västerbottens besöksnäring.

Hållbar besöksnäring