GSTC- en metod för hållbarhet på riktigt

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) är ett globalt råd som initierades av FN, de upprättar och förvaltar globala standarder för hållbar turism med syfte att öka kunskapen inom området bland offentliga och privata aktörer.

 

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) är ett globalt råd som initierades av FN, de upprättar och förvaltar globala standarder för hållbar turism med syfte att öka kunskapen inom området bland offentliga och privata aktörer. Kriterierna i GSTC’s metod är organiserade efter fyra huvudpelare; effektiv hållbarhetsplanering, maximala sociala och ekonomiska fördelar för lokalsamhället, främja kulturarvet och reducering av miljöpåverkan.  Region Västerbotten Turism (RVT) använder denna metodik i utvecklingen av hållbar besöksnäring i länet.

RVT arbetar med den regionala utvecklingen av besöksnäringen i Västerbottens och ska verka för en hållbar tillväxt av näringen. Hållbarhet är kärnan i hela verksamheten och RVT arbetar sedan 2015 med GSTCs kriterier som ett verktyg för att skapa hållbar turism hos företag och destinationsbolag i regionen.

RVT har använt kriterierna som ett program för hållbar affärsutveckling och för att förbereda turismföretag och destinationsbolag för eventuella certifieringar och kvalitetsmärkningar i framtiden. I dagsläget har drygt 100 företag i Västerbotten genomgått en hållbarhetsanalys med hjälp av kriterierna och fått åtgärdsförslag för hur de kan förbättra sitt hållbarhetsarbete.