Varför ska Västerbottens besöksnäring jobba hållbart?

För att kunna konkurrera globalt med produkter av hög kvalitet måste turismföretag och destinationer veta vad gästen behöver för att vilja komma hit och för att uppskatta Västerbotten.

Sverige har tillsammans med världens länder förbundit sig att jobba med Agenda 2030 och de globala målen, ett arbete som idag pågår på lokal, regional och nationell nivå. I linje med den regionala utvecklingsplanen implementerar vi hållbarhet hos destinationer och företag inom besöksnäringen. Långsiktig hållbarhet blir också en allt viktigare anledning till att resenärer uppskattar och rekommenderar ett resmål eller ett företag i besöksnäringen. En anledning som stärkts i samband med den pågående pandemin.

Region Västerbotten Turisms (RVT) syfte och uppdrag

RVTs uppdrag är att verka för en hållbar tillväxt av besöksnäringen i Västerbottens län. En hållbar besöksnäring definieras som en näring som med uthållig lönsamhet levererar upplevelser som motsvarar eller överträffar gästens förväntningar och som ger samhället ett mervärde utan att äventyra de gemensamma resurserna för kommande generationer.

Hållbar tillväxt inom besöksnäringen i Västerbotten

För att kunna konkurrera globalt med produkter av hög kvalitet måste turismföretag och destinationer veta vad gästen behöver för att vilja komma hit och för att uppskatta Västerbotten. Det behövs kunskap om marknader och målgrupper, export, upplevelsevärde och tematisk produktutveckling, men även kunskap om hållbarhet och reseförutsättningar. Med Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) som metod och genom att fungera som en kunskapsorganisation kan vi som regional organisation bistå med verktyg och därmed skapa förutsättningar för en ökad kvalitet och hållbar tillväxt inom besöksnäringen.

Mer information