Ledutveckling vandring

Efterfrågan inom natur- och ekoturism ger möjligheter för länets besöksnäring inom vandringsturism.

Våra aktiviteter

Region Västerbotten Turism arbetar med utveckling av vandringsturism utifrån möjligheter med ökad efterfrågan på natur- och ekoturism och behovet av samordning av ansvar för lokala och regionala leder, gemensam standard för bygge, underhåll, hållbarhet, markfrågor och information.