Mat och Måltider

Mat och måltider har blivit en allt viktigare del i vår upplevelse av en plats, både på hemmaplan och under resor. För många har maten förvandlats från något ”nödvändigt ont” som knaprar på kassan, till själva reseanledningen. I Västerbotten finns ett brett utbud av råvaror och producenter som erbjuder högklassiga måltider hela vägen från fjäll till hav. För både boende och besökare.

Matnyttigt material

Region Västerbotten Turism deltar i flera samverkansarrangemang där livsmedel är i fokus. Vår funktion är att vara en länk mellan strategiarbetet och företagarna, så att behov och möjligheter kommuniceras effektivt och entusiasmerande åt båda håll. Vi samverkar med bland annat Länsstyrelsen och Hushållningssällskapet för att stärka regionens livsmedelsproduktion. Arbetet går i linje med Näringsdepartementets Nationella Livsmedelsstrategi med syfte att skapa ”fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”. 

Under åren 2017-2022 deltar Region Västerbotten Turism i ett projekt vid namn Exportprogram Måltidsturism 2030 (Måltidsprogrammet) som drivs av Visit Sweden. Det finansieras av Jordbruksverket, EU:s jordbruksfond och avgifter från de regionala turismorganisationer som deltar i projektets aktiviteter.  

Kunskapsspridning är ett viktigt ben i både projektet och RVTs ordinarie verksamhet. Vårt starkaste budskap in i projektet har varit att det material som tas fram ska vara tillgängligt för våra aktörer där och när det passar dem bäst. Därför är vi glada att så mycket kraft läggs på att skapa digitala lösningar och självstudiematerial. Här på webben publicerar vi fortlöpande material som tas fram i projektet. Vi hoppas du ska hitta både nytta och nöje i de filmer som finns här!