Nature's Best 2.0

Kvalitetsmärkning av hållbara natur- och kulturupplevelser – Nature’s Best 2.0

Våra aktiviteter

”Vi vill skapa förutsättningar för våra naturturismföretagare att implementera hållbar affärsutveckling i praktiken och nå målet att bli ett kvalitetsmärkt ekoturismföretag”, säger Annika Sandström, länsturismchef på Region Västerbotten

Initiativet baseras dels på ett fristående samverkansavtal mellan Naturturismföretagen och region Västerbotten, samt det gemensamma projektet Hållbarhet och ekoturism i praktiken.