Västerbottensföretagen först ut att arbeta med Nature’s Best 2.0

Pilotlänet Västerbotten är först ut som region att börja jobba med den reviderade och vidareutvecklade kvalitetsmärkningen av hållbara natur- och kulturupplevelser – Nature’s Best.

Annika Sandström, länsturismchef Region Västerbotten, Annika Fredriksson, Naturturismföretagen, Dan Jonasson, hållbarhetskonsult, Pär Innala och Margareta Grape Naturturismföretagen. (OBS! Foto taget innan Corona-pandemin)

Västerbottensföretagen först ut
att arbeta med Nature’s Best 2.0

Pilotlänet Västerbotten är först ut som region att börja jobba med den reviderade och vidareutvecklade kvalitetsmärkningen av hållbara natur- och kulturupplevelser – Nature’s Best.

Vi vill skapa förutsättningar för våra naturturismföretagare att implementera hållbar affärsutveckling i praktiken och nå målet att bli ett kvalitetsmärkt ekoturismföretag”, säger Annika Sandström, länsturismchef på Region Västerbotten

Initiativet baseras dels på ett fristående samverkansavtal mellan Naturturismföretagen och region Västerbotten, samt det gemensamma projektet Hållbarhet och ekoturism i praktiken.

”Tillsammans med Dan Jonasson, som både arbetat med att revidera märkningens kriterier men även arbetat operativt med granskning av ett hundratal västerbottensföretag arrangerar vi nu ett antal webinarer. Dessa riktar sig både till för nya företagare som vill påbörja ansökningsprocessen samt länets redan märkta företag i syfte att få fler företag som konverterar till en hållbar affärsutveckling.”

Inom ramen för pilotverksamheten erbjuds dels de sedan tidigare Nature’s Best-märkta ekoturismföretagen i Västerbotten ett återbesök och granskning utifrån de nya kriterierna. 

Samtidigt kan de företag som genomgått Region Västerbottens egna märkesförberedande initiativ ’Västerbottens Experience’ ta del av den grundläggande baskursen och individuell coachning i digitala ansökningsprocessen.

”Vi har under ett flertal år arbetat med Global Sustainable Tourism Councils rekommendation om att starta hållbarhetsarbetet med att öka kunskapsnivån utifrån GSTC s globala kriterier”, säger hållbarhetskonsulten Dan Jonasson med tidigare ansvar för Västerbottens Experience.

”Ekoturismföretagens hållbarhetsarbete i praktiken bidrar inte bara till att nå de globala hållbarhetsmålen. De ser även till att ansvarsfulla gäster, både inhemska såväl som internationella, får fler hållbara svenska natur- och kulturupplevelser att välja mellan. Det vinner såväl företaget som lokalsamhället, djur och natur på.”

Är du en nyfiken naturturismföretagare eller arbetar du som främjare av hållbar turismutveckling? Läs mer om Nature’s Best här, eller kontakta oss för mer information:

Pär Innala, projektledare Hållbar ekoturism i praktiken, par.innala@naturturismforetagen.se, 0920 600 06

Margareta Grape, projektkoordinator Hållbar ekoturism i praktiken, margareta.grape@naturturismforetagen.se, 0920-600 06

– – – – – – – – – – – – – –

Fakta: Global Sustainable Tourism Council (GSTC) hanterar GSTC-kriterierna, de globala standarderna för hållbart resor och turism; samt fungerar som det internationella ackrediteringsorganet för hållbar turismcertifiering. Kriterierna används för utbildning och medvetandehöjning, beslutsfattande för företag och myndigheter och andra organisationstyper, mätning och utvärdering och som grund för certifiering.

Hållbarhet och ekoturism i praktiken – En revision av Nature’s Best och samordning med FN:s hållbarhetsambitioner skapas och lanseras för landsbygdsföretag inom besöksnäringen

Mer info om Nature’s Best här >
Nature’s Best kvalitetssäkrar ekoturismföretagens verksamheter. Märkningen fungerar externt som en vägledning för ansvarsfulla resenärer och internt som ett konkret och beprövat verktyg för naturturismentreprenörers hållbara affärsutveckling.

Mer om Västerbotten Experience: kortfilm om VX och länkar till företag som redan är med.

Information om hållbarhet i praktiken. Se hur ett urval företag i Västerbotten som använder globala hållbarhetskriterier (GSTC): Västerbottens hållbarhetshjältar

Folder Hållbarhet på riktigt