Arbetet med att bygga en hållbar besöksnäring går vidare i Västerbotten (2019-09-03)

Allt fler företag och organisationer ansluter sig till samarbetet med Region Västerbotten Turism och får stöd i sitt arbete med att utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Västerbotten ligger i framkant för landets hållbarhetsarbete inom besöksnäringen.

Arbetet med att bygga en hållbar besöksnäring går vidare i Västerbotten

Allt fler företag och organisationer ansluter sig till samarbetet med Region Västerbotten Turism och får stöd i sitt arbete med att utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Västerbotten ligger i framkant för landets hållbarhetsarbete inom besöksnäringen.

En hållbar arbetsmetod

Region Västerbotten Turism (RVT) har använt och vidareutvecklat en arbetsmetod som ger resultat. I sin roll som samordnande, regional besöksnäringsorganisation har RVT målmedvetet samlat aktörer av olika slag för att förse var och en av dem med verktyg för hållbarhet som är relevanta för just deras verksamhet.

RVT startade arbetet 2015 genom att översätta en metod framtagen av Global Sustainable Tourism Council, FNs organ för turismfrågor. Arbetssättet går ut på att göra en diger genomgång av verksamheternas alla delar, analysera förändringsbehov och ta fram en åtgärdsplan. Aktörer har samlats i både runda-bord-samtal och i individuella samtal med enskilda företag. Detta visade sig vara just vad Västerbottens företag och organisationer önskar. För att finansiera den arbetskraft som behövdes drevs arbetet först i projektform under namnet AC Hållbar Export. När projekttiden tog slut fanns redan en ny satsning på plats för att ta vid, nu med ökad styrka genom projektet Upplevelsecenter/ Västerbotten Experience.

Idag är hållbarhetsarbetet och GSTC-metodiken en del av RVTs kärnverksamhet. Med denna grund kan organisationen möta behov hos regionens aktörer och erbjuda stöd för vidareutveckling.

Det är även en utgångspunkt för RVTs uppdrag inom organisationen som ansvarar för Västerbottens regionala utveckling: Att göra Västerbotten till en ännu bättre plats att leva och verka i.

Hållbar besöksnäring är en del i hållbar samhällsutveckling

Besöksnäringens aktörer är viktiga för alla. En väv av aktiviteter och företeelser genomsyrar vårt samhälle. RVTs arbetsområde omfattar alltifrån stora företag till ideella initiativ och grundläggande samhällsfunktioner såsom fysisk infrastruktur och digitala möjligheter.

En plats som är attraktiv att besöka har även ett utbud av varor och tjänster som skapar trivsel för de bofasta. Besöksnäringen är ett avgörande verktyg för att stärka Västerbotten som en plats att leva, trivas och utvecklas på.

I Västerbotten finns goda förutsättningar att utveckla besöksmål och verksamheter.

- Konkurrensen är hård och fallgroparna många. För att Västerbotten på ett långsiktigt hållbart sätt ska nå sin fulla potential behövs det strategiskt fokus och den konstruktiva samverkan RVTs arbetsmetod erbjuder. Med ett övergripande perspektiv på gemensamma målsättningar kan vi hitta resurser och lösningar, även på lokal nivå, tack vare vår roll bakom kulisserna med förankringar i nationella och internationella sammanhang, säger Annika Sandström, länsturismchef.

Långsiktig och hållbar regional verksamhet

RVT är en strategisk kunskapsresurs för regionens aktörer och ledningen har målmedvetet arbetat med att säkra tillgång till kompetens och nätverk inom hållbarhetsarbete i Sverige och internationellt, bland både turismorganisationer och i forskningsmiljöer. Idag går verksamhetens strategi och rekrytering av medarbetare hand i hand med det övergripande målet att bygga en långsiktigt hållbar besöksnäring som är i framkant.

Därigenom är RVT en stark ledare som har möjlighet att samla in kunskap om vad och framför allt hur man kan arbeta hållbart. Genom de senaste årens många granskningar och hållbarhetssamtal ute i regionen och medarbetarnas egna erfarenheter finns gedigen kunskap om hur den kunskapen bäst omsätts i verkligt arbete och konstruktiv utveckling, på alla nivåer.

För mer information

Annika Sandström
Länsturismchef
070-550 16 08, annika.sandstrom@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin
Strateg Externa relationer
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se