Digital utveckling för besöksnäringen beviljas medel (2019-06-04)

Digitalisering sker i alla branscher och Västerbotten har länge legat i framkant i den digitala utvecklingen. Nu behöver även besöksnäringen i Västerbotten ta det digitala steget genom att ta fram digitala handlingsplaner och på ett målinriktat sätt erbjuda digital coachning för företagen.

Digital utveckling för besöksnäringen beviljas medel

Digitalisering sker i alla branscher och Västerbotten har länge legat i framkant i den digitala utvecklingen. Nu behöver även besöksnäringen i Västerbotten ta det digitala steget genom att ta fram digitala handlingsplaner och på ett målinriktat sätt erbjuda digital coachning för företagen.

Projektet Det digitala steget handlar om digital coachning för besöksnäringen. Behovet av råd, kunskap och handfast hjälp med att komma igång och hänga med i digitaliseringen har uttryckts under flera år från företag inom besöksnäringen. Det utvecklas allt fler digitala verktyg och kanaler för marknadsföring, informationsspridning och bokning. Företagen uttrycker att de saknar kunskap och tid att sätta sig in i den snabba utvecklingen. Med projektet Det digitala steget erbjuds nu hjälp och stöd till digital utveckling för besöksnäringsföretag i Västerbotten.

– Utifrån det ökade behovet av digital kompetens i Västerbotten som vi sett under flera år, vill vi nu kraftsamla resurser för att kunna erbjuda besöksnäringen i Västerbotten att påbörja det digitala steget, säger regionturismchef Annika Sandström.

Region Västerbotten Turism har tillsammans med Gold of Lapland, Visit Hemavan Tärnaby, Visit Umeå, Vilhelmina kommun och Dorotea kommun skrivit en projektansökan, Det digitala steget. Projektansökan prioriterades den 29 maj av Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland och beviljades medel av Tillväxtverket den 3 juni. Stödet tas ur det Operativa programmet för Övre Norrland, insatsområdet Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft och avser projektperioden 2019-08-01 – 2022-07-31.

– Vi träffade Västmanlands digitala coach redan 2015 och sedan dess har idén grott att vi borde kunna erbjuda något liknande. Jag är jätteglad att detta arbete nu kan ta krafttag genom detta projekt och att vi dessutom går tillsammans i Västerbotten känns extra roligt! Säger verksamhetsledare Karin Fällman Stenlund, Gold of Lapland.

 

För mer information:

Annika Sandström
Regionturismchef, Region Västerbotten
070-550 16 08, annika.sandstrom@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin
Strateg externa relationer, Region Västerbotten
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se