Västerbotten Experience kvalitetssäkrar hållbar turism (2019-06-25)

Den nya diplomeringen Västerbotten Experience ska bidra till ökad hållbarhet inom Västerbottens besöksnäring och möjliggöra samverkan mellan företag och destinationer. Hittills har 30 företag uppfyllt kriterierna och diplomerats.

Västerbotten Experience kvalitetssäkrar hållbar turism

Den nya diplomeringen Västerbotten Experience ska bidra till ökad hållbarhet inom Västerbottens besöksnäring och möjliggöra samverkan mellan företag och destinationer. Hittills har 30 företag uppfyllt kriterierna och diplomerats.

– Företagen är motorn till en levande besöksnäring i Västerbotten. Genom projektet fungerar vi som katalysator och hjälp till företagen i deras hållbarhetsarbete. Vi kan dels peka på sådant som de redan idag gör bra men också komma med råd och tips på hur de kan bli bättre, säger Janne Wiktorsson, projektledare Västerbotten Experience.

Västerbotten Experience bygger på att lokala turismföretag samverkar. Något som ökar möjligheterna till fler gäster, bättre lönsamhet och större konkurrenskraft. Diplomeringen handlar om hållbara, kvalitetssäkrade natur- och kulturupplevelser av internationell standard. Västerbotten Experience gör det lättare att hitta och ta del av det bästa i Västerbotten.

FN-initierad kvalitetssäkring
Kvalitetssäkringen görs genom FN-initierade metoder för hållbar utveckling, Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Ett verktyg som går igenom begreppet hållbarhet på flera olika nivåer; socialt, ekonomiskt och ekologiskt. De företag som uppfyller kriterierna för märkningen ska fungera som förebilder, både på nationell och internationell nivå, avseende miljöhänsyn, klimatsmarta lösningar och lokalt ansvarstagande, samt värna och vårda natur och kultur. 

– Att samverka stärker oss alla, vi kan ta fram bättre produkter och vi får lättare att nå ut med dessa på marknaden. Vi pushar varandra framåt i att utveckla våra företag, och det bästa är att det är så mycket roligare när man arbetar tillsammans! Säger Patrick Edin, Forsknäckarna. Vi vill göra minsta möjliga avtryck på den natur som vi befinner oss i och använder oss av i vår verksamhet. Vi har den till låns och skall lämna över den till kommande generationer. Dessutom mår vår verksamhet så mycket bättre om vi har ett hållbarhetstänk i alla delarna, socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Läs mer om Västerbotten Experience