Gästnätter

Besöksnäringen är ett lapptäcke av olika branscher och verksamheter. Många reseanledningar är fritt tillgängliga och den service en besökare tar del av, är ofta i lika stor grad riktad mot den bofasta befolkningen. Detta gör det svårt att avgränsa och mäta besöksnäringens aktivitet och effekter. Den del av besöksnäringen som kan räknas och därför gärna lyfts fram som bra statistik rör så kallade gästnätter.

Det sägs att besöksnäringen ökar för varje år, både i Sverige och Västerbotten. De mätningar man oftast refererar till är gästnätterna. En gästnatt är en övernattning som köps på en kommersiell boendeanläggning. Alla boendeanläggningar ska varje månad rapportera till SCB (Statistiska Centralbyrån) hur många gästnätter de haft och vilka länder gästerna kom ifrån. Med hjälp av Tillväxtverket sammanställs rapporterna i geografiska enheter såsom kommuner och regioner. Region Västerbotten Turism tar emot de månadsvisa rapporterna och distribuerar dem i bearbetad form till Västerbottens kommuner och destinationsorganisationerna Gold Of Lapland, Visit Skellefteå, Visit Umeå och Visit Hemavan Tärnaby. Detta gör vi för att skapa underlag åt destinationerna i deras arbete med att utvärdera och planera insatser tillsammans med sina företag.

SCB, Tillväxtverket och BI Syd har tagit fram en funktion där alla på ett enkelt vis kommer åt stor delar av gästnattrapporteringen i Sverige. Detta bygger på samverkan mellan landets regionala turismorganisationer och tanken att kunskap och samverkan gör oss starkare tillsammans. Ingången finns på Tourism in Skånes hemsida: https://tourisminskane.com/sv/statistik-och-analys/statistik-for-gastnatter

Mer information