Västerbotten Experience

Hållbar utveckling för besöksnäringen i Västerbotten! Kraftsamling för ökad konkurrenskraft hos turismföretag som vill bli långsiktigt hållbara och nå framgång tillsammans.

Upplevelsecenter i Västerbotten "Västerbotten Experience Centers"

Region Västerbotten Turism har analyserat hur produktutveckling och marknadsaktiviteter för besöksnäringen kan bli effektivare i Västerbotten och nu omsätter vi våra slutsatser i ett unikt koncept - Västerbotten Experience. Affärsidén är att kraftsamla utveckling på ett antal platser där boende, mat, upplevelser och tillgänglighet möter den internationella gästens krav – och där gästen får ta del av den västerbottniska kulturen, naturen, livsstilen och värdskapet.