Arbetsmodellen för Upplevelsecenter i Västerbotten

Västerbotten behöver genomföra insatser som förbättrar tillgängligheten, förlänger säsonger, förenklar gästens möjlighet att ta del av natur, kultur och livsstil, stödjer företagsutveckling och klusterbildning samt hållbarhets- och kvalitetssäkrar upplevelserna.

Västerbotten behöver identifiera och förädla upplevelsescenter som uppfyller följande krav:

  • Tillgänglighet och restider till centrat utgår från den utländske besökarens behov.
  • Boendet ska helst vara av internationell standard (typ rum med dusch/toalett).  
  • Restaurang ska finnas och den ska ha lokala rätter och råvaror på menyn.
  • Det ska finnas natur och kultur som går att göra tillgänglig för besökare.
  • Upplevelser ska i huvudsak bygga på muskeldrivna förflyttningar (cykel, vandring, paddling, längdskidor, snöskor, hund, häst mm) där natur och kultur integreras. Leder ska kunna skapas, eller rustas upp. De börjar och slutar vid centrat och fortsätter i ett sammanhängande lednät i regionen.
  • Varje center ska kvalitetssäkras dels för upplevelsekvalitet och dels genom att man kan specialisera sig med expertkunskaper inom teman som cykel, vandring, fågelskådning, fiske, mat etc.
  • Det ska finnas en grupp entreprenörer som tillsammans fungerar som förvaltare av centrat och dess aktivitetsutbud. Företagarna genomgår en hållbarhetsutveckling och en exportutveckling.
  • Det ska vara enkelt för kunden att hitta information om och att boka och köpa produkten, den måste finnas i kanaler som kunden använder.
  • Det ska vara enkelt för researrangörer, media och liknande att hitta information, förstå vad produkten innehåller och att boka den.

Ett upplevelsecenter är specialist på att förstå utländska gästers behov och erbjuder gästerna ett varierat utbud av upplevelser av Västerbottens natur, kultur och livsstil. Det är ett kluster av företag som tillsammans erbjuder boende, mat, transporter och upplevelser som är typiska för den plats man befinner sig på. Det ska finnas väl markerade stigar för vandrare och cyklister. Turer ska utvecklas från lätta till tuffa. De startar vid en anläggning och slutar vid en annan, eller man kommer tillbaks till samma anläggning. Det ska finnas turer som är anpassade för gäster med funktionshinder.

Kartor och applikationer ska vara lätta att läsa och förstå. Kompletterande upplevelser och viktig information ska ingå. Speciell vikt läggs vid att inkludera naturskyddade områden.

 

Fokus när vi utvecklar upplevelsecenter och tematiska produkter är:  

 

Efterfrågan

En produkt som svarar mot gästernas efterfrågan ska innehålla en väl avvägd mix av fysiska aktiviteter, kulturella höjdpunkter, avkoppling och gärna några oväntade element.

Komfort och värdskap

Boende med komfort samt personal som har en stor förståelse för en turists behov och som kan leverera ett gott värdskap.

Infrastruktur

Det ska vara ett rimligt reseavstånd från regionala resenav och lämplig anpassning av kollektivtrafik bör utredas. Det ska vara enkelt för gäst och researrangör att hitta information och boka.