Bygger på en sann historia

Region Västerbotten Turism (RVT) har utvecklat en arbetsmetod som ger resultat. Arbetet startade 2015 genom att översätta en metod framtagen av Global Sustainable Tourism Council (GSTC), ett globalt råd som initierades av FN som förvaltar globala standarder för hållbar turism.

I sin roll som samordnande, regional besöksnäringsorganisation har Region Västerbotten Turism (RVT) målmedvetet samlat aktörer av olika slag. De har var och en försetts med verktyg för hållbarhet som är relevanta för just deras verksamhet.

 

RVT har utvecklat en arbetsmetod som ger resultat. Arbetet startade 2015 genom att översätta en metod framtagen av Global Sustainable Tourism Council (GSTC), ett globalt råd som initierades av FN som förvaltar globala standarder för hållbar turism. Metoden går ut på att med hjälp av kriterier gå igenom aktörernas hållbarhetsarbete för att analysera vilka förändringsbehov som finns, som sedan ligger som grund för en åtgärdsplan. Aktörer har samlats i både runda bord-samtal och i individuella samtal.

För att finansiera den arbetskraft som behövdes drevs arbetet först i projektform under namnet AC Hållbar Export. När projekttiden tog slut fanns redan en ny satsning på plats för att ta vid, nu med ökad styrka genom projektet Upplevelsecenter/Västerbotten Experience. 

RVT har arbetat fram ett affärsutvecklingsprogram för kvalitetssäkring och fortsatt hållbar utveckling av besöksnäringen, som vi kallar Västerbotten Experience. Arbetet är sedan 2021 en del av RVTs kärnverksamhet och med GSTC-metodiken som grund kan vi både möta behoven hos regionens aktörer och arbeta mot att uppnå regionens vision: Att göra Västerbotten till en ännu bättre plats att leva och verka i.