Letter of intent för parter i projektet Västerbotten Experience

För att delta i Region Västerbotten Turisms satsning på Upplevelsecenter i Västerbotten behöver deltagarna i ett kluster uppfylla grundkrav 1 och vilja sträva efter att arbeta med och utvecklas inom kriterienivå 2 och 3 som listas nedan.

Ansvarsfullt resande i fokus

 • bidra med att berika människors liv
 • bidra till att skapa bättre platser för människor att bo och leva på

Viktigast – att leverera när gästen är på plats! Personliga möten, små detaljer, det lilla extra, kunniga guider, interaktivitet för att lyfta helhetsupplevelsen, vi vill att gästen ska få en förståelse för platsen. 

 1. Grundkrav för Västerbotten Experience
 • kulturellt värde
 • naturmiljö/ekosystem av intresse
 • hållbarhet i fokus
 • (ingå i ett företagskluster)
 • eget engagemang och driv

 

 1. GSTC-kriterier

Sektion A

 • Destinationens strategiska hållbarhetsarbete
 • Säkerhet
 • Krishantering
 • Tillgänglighet för funktionshindrade

Sektion B

 • Besöksnäringens ekonomiska betydelse (lönsamhet och arbetstillfällen)
 • Minimera negativa ekonomiska effekter av turismutveckling
 • Nytta för lokalbefolkning
 • Exploatering och jämlikhet

Sektion C  

 • Besöksnäringens samhällsnytta
 • Gynna lokalbefolkning, besökare, natur och kultur
 • Minimering av negativa sociala effekter  
 • Utgångspunkt: Livskvalitet, naturvärden och kulturvärden ska nyttjas hållbart

Sektion D  

 • Maximera nyttan för miljön med besöksnäring
 • Minimera negativ miljöpåverkan
 • Klimat
 • Miljövård
 • Naturvården 

 1. Eco-rating (system för utvärdering)
 • service och komfort (värdskap, design, komfort, mat och dryck, trygghet, förstå gästens behov, överraska, alla medarbetare måste ha samma nivå)
 • aktiviteter och atmosfär (av lärande karaktär, samarbeten med lokalbefolkningen ska synas, hantverk, kulturarv, guidning)
 • faciliteter (sense of place, funktion, material, design, planeringar, lokal särprägel)
 • ekologisk hållbarhet (ekoteknologi, solceller, avfallshantering, vattenförbrukning)
 • utveckling (bidra i form av hjälpprogram, rent vatten, djurskydd, utbildning, projekt)
 • natur- och kulturvärden (naturgivna förutsättningar som bevaras och tas till vara)
 • infrastruktur (som möjliggör tillgänglighet för besökare)

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse till Region Västerbotten Turism så skickar vi formulär att fylla i. Kontaktuppgifter finns här.

Varmt välkommen!