Manual och film för Västerbotten Experience

Att ge en så konsekvent bild som möjligt av Västerbotten Experience är viktigt. Då blir det lättare för våra gäster, nya och tidigare, att göra kopplingar till det ditt företag står för i sin samverkan med övriga Västerbotten Experience-aktörer. Den här manualen hjälper dig att skapa en rak linje rakt in i gästernas hjärtan.

En manual för igenkänning

Att ge en så konsekvent bild som möjligt av Västerbotten Experience är viktigt. Då blir det lättare för våra gäster, nya och tidigare, att göra kopplingar till det ditt företag står för i sin samverkan med övriga Västerbotten Experience-aktörer. Den här manualen hjälper dig att skapa en rak linje rakt in i gästernas hjärtan.

Manual för Västerbotten Experience

 

Film om Västerbotten Experience

Rörlig bild är ett effektivt sätt att kommunicera och fungerar mycket bra på hemsidor och i sociala medier. Förstärk ditt budskap om vad det innebär att ditt företag är en Västerbotten Experience med en film som är framtagen och som du kan lägga upp på din hemsida och sprida i dina kanaler. Filmen är på engelska och är ca 2 min lång och du hittar den genom att klicka på länken nedan.

https://www.youtube.com/watch?v=k8VRgKNmr7c