Verktyg och Metoder

Under det här stycket presenterar vi verktyg och metoder som kan vara till nytta för Västerbottens besöksnäring. Något som praktiskt skall kunna användas i den dagliga verksamheten och eller i kundkontakter.

Tips!