Allemansrätten – Swedish right of public access

Allemansrätten – Swedish right of public access

Allemansrätten – Swedish right of public access

Allemansrätten innehåller både rättigheter och skyldigheter, exempelvis:

  • Du kan tälta i naturen en eller två nätter utom synhåll från privat bebyggelse och lika länge stanna med husvagn eller husbil på en publik parkeringsplats. Men du har ingen rätt att varken ställa eller köra med motorfordon utanför anlagda vägar.
  • Du får röra dig fritt i skog och marker, men inte passera över privata trädgårdar eller exempelvis jordbruksmark.
  • Du får göra upp eld, om det inte finns någon allmän restriktion kring eldning. Men du får bara använda torra grenar som ligger på marken. Du får varken använda levande träd eller såga sönder större stammar.
  • Du får plocka bär och svampar, men bara de som inte de som ingår bland fridlysta arter och inte inom synhåll från bebyggelse.

Läs mer om Allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/
Här finns även informationsbroschyrer på olika språk som du kan skriva ut.

Visit Sweden har tagit fram en trevlig informationsfilm om Allemansrätten på engelska (Swedish Right of Public Access).
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/natur/material-om-allemansratten/film/