Är du redo? Are you ready?

Västerbotten är en trygg plats att besöka. För våra gäster som aldrig tidigare besökt Västerbotten kan det ändå vara bra att veta vilka de största riskerna är och vem ska man kontakta när olyckan är framme eller var man ska leta för att få viktig information.

Länsstyrelsen har tagit fram broschyren ”Är du redo?” som bl.a. informerar om de fyra största riskerna i länet och hur du som privatperson kan förbereda dig på ett bra sätt. Målgruppen är människor som bor och vistas i Västerbotten.
Broschyren finns även på engelska under namnet ”Are you ready?” för att nå ut till utländska besökare.
Nedan finns broschyren som pdf-fil som ni gärna får ladda ner och använda i egna kanaler.

Är du redo?

Are you ready?