Paketreselagen

En vanlig missuppfattning är att paketreselagen endast gäller charterresor à la filmen Sällskapsresan. Så var det också en gång i tiden, men den tekniska utvecklingen och hur resor säljs har ändrat på det. Sedan sommaren 2018 gäller en ny paketreselag inom hela EU + Norge och den är i stort sett identisk för alla inom EU/EES.

Information om Paketreselagen

Säljer du exempelvis en passagerartransport + en annan resetjänst? Eller boende + någon annan fristående turisttjänst? Då handlar det om en paketresa och tvingande ansvarsbestämmelser som du måste följa inkl. formkrav, informationskrav, kompensationsskyldigheter och ställande av resegaranti med mera.

I den här skriften får du kortfattad och övergripande information om vad som är en paketresa och dina skyldigheter.

Läs mer