Rekommendation om försäkringar

Rekommendation om försäkringar

Rekommendation om försäkringar

Försäkringar är ett sätt att skapa trygghet för verksamheten och dess tillgångar men även för de som arbetar där och de gäster som kommer. Eftersom besöksnäringen är en blandning av olika slags produkter och företagsformer finns inga standardlösningar som passar alla. Det gäller för varje verksamhet att förstå den bransch man verkar inom och var i den egna verksamheten det finns kritiska moment.

Region Västerbotten Turism rekommenderar alla verksamheter – stora som små – att se över sin verksamhet utifrån detta perspektiv. Hos försäkringsbolag och branschorganisationer finns experter som kan gå igenom alla delar i både verksamheten och relevanta försäkringslösningar steg för steg. Erbjudandet om hjälp med information om juridik och försäkringar är något som får många att välja att gå med i en branschorganisation.

Ett område med koppling till försäkringar där RVT valt att erbjuda en informationsinsats är Paketreselagen. Detta gör vi eftersom Västerbotten Experience uppmuntrar till samverkan mellan olika verksamheter, en samverkan som måste bygga på kunskap om de rättigheter och skyldigheter som finns när man erbjuder resetjänster till försäljning. Läs mer om Paketreselagen