TIPS till dina gäster! Klädsel under vintern

För att kunna njuta av Västerbottens Experience året om så krävs rätt utrustning. Många av våra gäster känner inte till klimatet och är osäkra på vilka kläder de ska ha när de ankommer.

För många av våra utländska gäster är det första gången de möter snö och kyla. Många känner sig osäkra på att de tar med sig rätt utrustning. Hos en del turistaktörer finns det kläder och utrusning att låna. Här gäller det att vara tydlig med sina gäster.

Vi har tagit fram en pdf-fil som ni gärna får ladda ner och skicka till era gäster. Pdf-filen beskriver vad man bör tänka på när man klär sig för aktiviteter under vinter.

How to dress (Eng)

How to dress (Ty)