Vägledning: Turism på annans mark

Vägledning: Turism på annans mark

Naturturismföretag och markägare kan lyfta varandra

En nyckel för naturturism är samarbete och avtal med markägare. Ta del av en ny vägledning som hjälper parter med olika perspektiv att förstå varandra och att skapa framgång tillsammans.

För att lyckas behöver markägare och turistföretagare förstå den andres perspektiv och ramar, samverka på ett strukturerat sätt och använda skriftliga avtal. Allt detta finns samlat i den nya vägledningen.

Handledningen har tagits fram i samarbete mellan Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna. Arbetet är finansierat av Jordbruksverket genom EUs jordbruksfond för landsbygdsutveckling samt Tillväxtverket.

Läs mer, hämta handbok och avtalsförslag