Västerbotten Experience

Vill du uppleva det absolut bästa av Västerbottens kultur och natur? Håll då utkik efter Västerbotten Experience.

Vill du uppleva det absolut bästa av Västerbottens kultur och natur? Håll då utkik efter besöksmål som är klassade som Västerbotten Experience.

 

Här bygger boende, mat och aktiviteter på hållbarhet i alla led. Man värnar och vårdar natur och kultur. Maten görs på lokala råvaror i så stor utsträckning det går. Allt du upplever på dessa platser karaktäriseras av Västerbottens livsstil och gästvänlighet. Och det är alltid förhållandevis lätt att ta sig dit.

Idén är helt enkelt att ge dig så mycket äkta Västerbotten det bara går under ditt besök.

Här är lite bakgrund

Allt började med att Region Västerbotten Turism analyserade hur produktutveckling och marknadsaktiviteter för besöksnäringen skulle kunna bli effektivare i Västerbotten. Vi undersökte hur besöksmål, destinationsbolag och turismföretag – kunde bli en integrerad del av den hållbara utveckling som världen, Sverige och regionen tagit på sig ett ansvar för. Genom att använda FN-initierade metoder för hållbar utveckling, synades styrkor och svagheter i regionen. Utgångspunkten var att skapa ett samlande koncept som tar fasta på våra kärnvärden: äkta, välkomnande och kontrastrikt – och därtill adderar en känsla av spänning och mystik: Västerbotten Experience.

Ett åtgärdsprogram utformades för att stärka hållbarheten hos företag och destinationsbolag; vi identifierade brister i samordning, ansvar och genomförande av viktiga hållbarhetsåtgärder; vi tog fram förslag på hur bristerna skulle tas itu med, så att turismen kunde sammanflätas med övriga samhället till ömsesidig nytta.  

Tillsammans med Västerbottens besöksnäring vill vi:

  • Implementera de åtgärdsprogram som utarbetats, med destinationsbolag och företag som är beredda att anta utmaningen att bli världsledande inom hållbarhet.
  • Kvalitetssäkra de destinationsbolag och företag som vill ha en formell status som hållbara/miljövänliga.
  • Att alla platser som blir Västerbotten Experience diplomeras inom hela begreppet hållbarhet: socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Man ska vara förebilder avseende miljöhänsyn, klimatsmarta lösningar och lokalt ansvarstagande, samt kunna värna och vårda natur och kultur.

För att bli en Västerbotten Experience genomgår aktörerna utbildningar inom både hållbarhet och exportkunskap.

 

En sann historia

Västerbotten Experience bygger alltid på en sann historia. Och det är en historia som lever. Just nu är följande verksamheter som är listade nedan klassade som Västerbotten Experience, men listan kommer att fyllas på.

 

 

 

Mer information